Nastavkom istraživanja stranice prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
DI-MARC projekat predstavljen na skupu povodom 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

DI-MARC projekat predstavljen na skupu povodom 3. decembra - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Udruženje za osobe sa invaliditetom, Beograd (UOSI) organizovalo je tribinu „Podrška zapošljavanju i edukaciji osoba sa invaliditetom“ povodom 3. decembra međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, a skup je održan u Gradskoj opštini Zvezdara. Cilj skupa bio je da se predstave programi za podršku i edukaciju za osobe sa invaliditetom u Srbiji. Na tribini su učestvovali predstavnici: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograda, Nacionalne službe za zapošljavanje, opštine Zvezdara i udruženja osoba sa invaliditetom i Instituta ekonomskih nauka iz Beograda.

Organizator skupa - UOSI je partner Instituta ekonomskih nauka na realizaciji inkluzivnog naučnog projekta pod nazivom „Osnaživanje osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unapređenje digitalnih marketing kompetencija“ („Digital Marketing Capacity Building - Empowering Persons with Physical Disabilities for Remote Work“ kraće DI-MARC).

Ispred Instituta ekonomskih nauka skupu su prisustvovale: Ivana Domazet, Aida Hanić i Valentina Vukmirović.

Ivana Domazet , kao jedan od uvodničara skupa, prezentovala je DI-MARC projekat kojim u periodu 2023-2025. godina rukovodi Institut, uz podršku Evropske komisije i Evropskog socijalnog fonda. Ukazala je da je projekat fokusiran na implementaciju digitalnih tehnologija u funkciji unapređenja inkluzije, odnosno na unapređenje digitalnih marketing kompetencija osoba sa fizičkim invaliditetom za rad na daljinu (remote work), ali i na kreiranje edukativnih programa koji mogu biti primenljivi za unapređenje digitalnih marketing kompetencija i drugih ranjivih grupa stanovništva.

Aida Hanić i Valentina Vukmirović učestvovale su u raspravi na temu edukacije osoba sa invaliditetom i ukazale na značaj započetog DI-MARC projekta, čiji će rezultati doprineti većoj inkluziji osoba sa fizičkim invaliditetom u poslovno okruženje. Posebno su istakle značaj edukacije i kreiranje edukativnih programa iz oblasti digitalnog marketinga, koji će značajno unaprediti veštine osoba sa invaliditetom i učiniti ih konkurentnijim na tržištu rada u digitalnom okruženju.