Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-Income Countries

Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-Income Countries

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Jovan Zubović

Trajanje: 2017-2023

Opis:

Institut ekonomskih nauka je koordinator regionalnog istraživanja o oporezivanju duvanskih proizvoda koje se sprovodi u odabranim zemljama jugoistočne Evrope sa srednjim nivoom dohotka. Istraživanje je finansirano od strane Univerziteta Ilinois iz Čikaga, SAD. Univerzitet Ilinois je ključni partner Blumberg inicijative za smanjenje upotrebe duvana i duvanskih proizvoda.  Rezultati istraživanja bi trebalo da pomognu da primenom modela zasnovanih na podacima donosioci odluka na najefikasniji način usklade poresku politiku sa svim međunarodno potpisanim sporazumima vezanim za duvanske proizvode. Osim za kreatore politika, rezultati istraživanja namenjeni su društvu u celini. Teme istraživanja obuhvataju uticaj oporezivanja duvanskih proizvoda na budžet države kroz analizu troškova i koristi, uticaj na zapošljavanje, ilegalnu trgovinu, procenu cenovne i dohodovne elastičnosti tražnje za duvanskim proizvodima, kao i procenu uticaja različitih faktora na verovatnoću izbegavanja plaćanja poreza na duvanske proizvode