Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O kolačićima.

Slažem se
COST Action CA18215 - "China In Europe Research Network"

COST Action CA18215 - "China In Europe Research Network"

Projektni okvir: COST Association

Koordinator tima Instituta ekonomskih nauka: dr Elena Jovičić

Trajanje projekta: 2019-2023

Opis:

COST je međuvladin okvir za evropsku saradnju u domenu nauke i tehnologije koji omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, koordiniraju na evropskom nivou. COST program finansijski podržava aktivnosti koje se odnose na organizaciju konferencija, seminara, sastanaka radnih grupa, sastanaka upravnih odbora pojedinačnih projekata ovog programa, učešće u treninzima, letnjim školama, kao i troškove kratkih naučnih poseta.

Institut ekonomskih nauka će od novembra 2019. učestvovati kao partnerska organizacija u COST Akciji CA18215 pod nazivom "China In Europe Research Network". Glavni cilj Akcije je da se objedine trenutna i podstaknu buduća istraživanja produbljivanja ekonomskog angažmana Kine u Evropi, uz istovremeni razvoj interdisciplinarnog, holističkog, međusektorskog i panevropskog razumevanja raznolikih uticaja i strategija povezanih sa ovim angažmanom. Cilj projekta su i procene mogućih povezanih političkih i geopolitičkih implikacija i posledica, kroz uključivanje relevantnih učesnika iz EU, zemalja članica, privrednih subjekata, sindikata i drugih zainteresovanih strana.