Издавачка делатност

izdavacla

Још од 1958, издавачка делатност је важна делатности Института, иако је објављивање часописа, истраживачких пројеката,
монографија и студија, такође представљало битан део рада Института.

Институт редовно објављује следећа издања:

НАУЧНИ ЧАСОПИСИ

JWE Часопис "ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ОБРАЗОВАЊЧасопис "ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ОБРАЗОВАЊЕ" (Journal of Women's Entrepreneurship and Education - JWEE) има за циљ да подстакне будуће ауторе у овој области. Он ставја акценат на новим и релеватним истраживањима, доприносећи тако високом квалитету својих радова, унапређењу постојећих знања у области предузетништва и бизниса. Његова оригиналност се огледа у јединственом и интердисциплинарном приступу, који може да буде прихватљив од стране широког круга читалаца. Намењен је онима који креирају политику предузетништва, истраживачима, студентима и професорима, као и свим осталим стручњацима из домена женског предузетништва и образовањa.
Economic Analysis После скоро 15 година обновљен је часопис "ECONOMIC ANALYSIS". Часопис се издаје на енглеском језику и излази два пута годишње. Међународна редакција и рецензија дају гаранцију да ће обновљени часопис веома брзо обновити своју научну вредност. Овакав облик међународне сарадње широм отвара врата нашим младим стручњацима, да уколико имају радове који испуњавају строге критеријуме могу и у Србији до објављују радове који ће се међународно цитирати
nmsp НАЦИОНАЛНА МРЕЖА СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА (НМСП) представља публикацију која има за циљ стварање основе за континуирано праћење и извештавање о успешности пословања средњих предузећа регистрованих на територији РС. Публикација се од 2016. године објављује једном годишње. Поред основних показатеља пословања публикација садржи препоруке намењене креаторима макроекономске политике у Републици Србији и менаџменту средњих предузећа.
map korice Публикација "МАКРОЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ И ПРОГНОЗЕ - МАП"

Институт економских наука и Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије публиковали су од 2009. до 2014. билтен "Макроекономске анализе и прогнозе - МАП" који је у периоду 1994-2005. године излазио под старим називом "Месечне анализе и прогнозе - МАП". У обновљеном МАП-у су систематизовани резултати истраживања професора и сарадника ИЕН и ББА у најважнијим областима делатности ове две институције. У њему су презентовании најважнији макроекономски показатељи привредних кретања у земљи, токови европских интеграционих кретања по привредним секторима, спољно-трговински биланс, кретања у монетарној и фискалној сфери, кретања на финансијским тржиштима, сектор банкарства и осигурања, пословање малих и средњих предузећа и предузетништва, запослености, развоја људских ресурса и многих других области.
Месечне анализе и прогнозе

MAП - Mесечне анализе и прогнозе (од 1994 до 2005) био је врхунски производ Института који се бавио увидом у актуелна привредна кретања, утицајима мера макроекономске политике, као и краткорочним прогнозама главних економских агрегата у домаћој привреди. Сваки број је обрађивао неку "врућу тему" у рубрици под називом "Тема месеца".

Стандардни прилог у билтену био је званични статистички додатак са релевантним подацима о макроекономским кретањима. У складу са утврђеном метологолијом и моделима, МАП се усредсређивао на важна питања домаће макроекономске политике, као и агрегате и показатеље (нпр. нето национални доходак, индустријска и пољопривредна производња, услужни сектор, питања монетарне и кредитне политике, банкарског система, јавне потрошње, светска привредна кретања, међународни економски односи, девизни курс, зараде, доходак и цене, улагања, сива економија итд.). МАП је био штампана верзија резултата дугорочног истраживачког пројекта Института о кретањима домаће привреде. Билтен се штампао на српском, а на енглеском у скраћеној верзији.

 

Публикације Института су углавном на српском језику, а неке и на енглеском (оригинални текстови и/или стручни преводи).

Институт је на 37. Међународном сајму књига 1992. године проглашен за најуспешнију издавачку кућу у СР Југославији. Познате збирке књига су "Привреда 90-тих", "Југославија и европске перспективе", "Југославија и међународне перспективе", као и "Маркетинг Плус" и "Агенда 21".

Научни и истраживачки радови повремено се објављују на теме у оквиру опште оријентације делатности Института, у писаној или електронској форми.

 

MEЂУНАРОДНА ИЗДАЊА

 

toward green economy15   virtual organisation14   women and entrepreneurship13   european integration process12   managing structural changes   impact og global12
        Наруџбеница            
contemporary issues integration11   management dynamics in new economy  

progress in trans reform imp in serbia

  serbia eu econom lessonsm   Influence of global eco crisis10   global crisis in cee
    Наруџбеница                        

 

AКТУЕЛНО

kontinuum nelikvidnosti17   kanali distribucije savremenom bankarstvu17   sustainable growth in small economies17            
                     
med fin preko ulaganja16   implementacija naucnih rez16    finansijski rizik neizvesnost kriza16    book of abstracts16   pravci strukturnih promena17   etika menad ljudskih resursa17
                     
deindustrijalizacija u srbiji14   problemi deindustrijalizacije u srbiji14   teorija novca monetarna politika14   strukturne promene u srbiji15   Predlog mera javnih politika   book of abstracts15
                     
razvoj privatnog sektora14   analiza ocena konkurentnosti privrede srbije13   korporativno restrukturiranje13   economoc Sciemce on crossroad13   55 godina ien   monetary rules their importance13
        Наруџбеница          

 

ДВД ИЗДАЊА

dvd_ien_51god  
tempus dvd 2009
 
logo_ea
  industrija