Монографије

 

mono


 

 

Од оснивања Института економских наука 1958. године једну од његових важних делатности представља издавачка делатност. Реч је о публикацијама домаћег и међународног караткера и значаја које издајемо самостално и у сарадњи са другим институцијама.

У овом делу можете погледати хронолошки преглед монографија Института економских наука у периоду 1992. до данас.

 

 

2017         2016         2015         2014
2013         2012         2011         2010
2009         2008         2007         2006
2005         2004         2003         2002
2001         2000         1999         1998
1997         1996         1994         1992