O нама

ien zgrada1 

У Институту тренутно има 37 запослених, од који су 30 истраживачи са пуним радним временом, 1 је запослено у библиотеци, документацији и издавачкој делатности, а 6 у администрацији и секретаријату. У научноистраживачкој делатности Института истраживачи су подељени по научноистраживачким центрима или су чланови интердисциплинарних пројектних тимова. Поред референтних тема којима се баве центри Института, интердисциплинарни пројектни тим састављен је од чланова различитих јединица као и придружених сарадника, а према потреби и стручњацима ван Института.

Базична филозофија ИЕН је да промовише континуелно образовање, као и радост учења и стручног усавршавања. Институт је члан ЕADI, као и других међународних, регионалних и националних научних организација и удружења.

Отуда добродошли на сајт ИЕН. Наш слоган је cognoscere est mutare - спознаја нас мења.

 

Мисија

Институт спроводи научно заснована истраживања из свих области економије, а пре свега пословне економије, економије рада и социјалних питања, међународних економских односа и одрживог развоја.

  • Интерно - да буде привлачно место за научноистраживачки рад
  • Екстерно - да пружи изврсна и релевантна истраживања као подршку привредном развој

Визија

Институт тежи да у наредном десетогодишњем периоду постане једна од водећих истраживачких институција у региону југоисточне Европе из области економије, интегрисана у европски истраживачки простор

 

Вредности којима у свом раду Институт тежи су:

  • Слобода у истраживању и подстицање креативности и иновативности;
  • Поштовање највиших научних стандарда и етике у истраживању;
  • Креирање пријатне радне атмосфере која подстиче радно стваралаштво;
  • Усаглашеност са националним приоритетима у развоју научно-истраживачког рада
  • Успостављање партнерског односа са матичним Министарством
  • Увођење система награђивања према резултатима рада.

 

Стратешки циљеви се могу поставити на следећи начин:

    Циљ 1 – Успешна рeaлизaциja пројеката Mинистaрства и припрeмa зa нoви циклус
    Циљ 2 – Подизање изврсности, унапређење видљивости и доступности резултата рада истраживача
    Циљ 3 – Повећање прихода истраживача Института
    Циљ 4 – Унапређење компетентности за креирање препорука јавних политика
    Циљ 5 – Јачање сарадње са привредом
    Циљ 6 – Повећање броја заједничких пројеката са партнерима из иностранства