Библиотека

 biblioteka


 

 

Библиотека Института постоји од оснивања Института од 1958. године и поседује богат књижни фонд домаћих, страних монографија као и одређен број монографија у издању Института.

Књижни фонд библиотеке Иститута економских наука представљају библиотека Института, депозитарна библиотека Међународног монетарног фонда и библиотека Београдске банкарске академије. Библиотеке су стручног типа, и представљају важан извор информацја за истраживаче, студенте, научне сараднике као и професоре са универтитета и факултета. Књижни фонд садржи стручну литературу из области макро и микро економије и може се рећи да је то једна од највреднијих стручних библиотека из области економије и сродних дисциплина. Библиотека остварује сарадњу са Народном библиотеком Србије, Универзитетском библиотеком и другим сродним библиотекама. Преласком на електронску обраду лисни каталог се слабије користи мада он и даље представља основни извор информација. У библиотеци постоје два рачунара која имају он-лине приступ преко академске мреже тако да се може вршити претраживање свих електронски доступних библиотечких фондова у земљи преко узајамне библиографско-каталошке базе података. COBIB.SR Такође, преко КОБСОН-а (Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку) омогућен је приступ електронским издањима страних часописа и књига преко различитих сервиса и база.

Након реновирања просторија Института и реорганизације библиотеке Института и документационог центра УН, укључена је и билбиотека Београдске банкарске академије са преко 2000 публикација.

Библиотека Института је отвореног типа, док библиотеку ББА могу користити само студенти Академије. Радно време библиотеке је од 9 до 16 часова  сваког радног дана.

Политика Библиотеке је да обнавља и проширује свој фонд не само куповинама већ и разменом, поклонима као и сарадњом са другим научним и образовним институцијама на регионалном и међународном нивоу.

Библиотека је од 2007. године започела процес електронске обраде књига (COBISS- електронска узајамна каталогизација књига).

COBISS представља организациони модел повезивања библиотека у библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом, узајамном библиографско-каталошком базом података COBIB и локалним базама података библиотека учесница, базом података о библиотекама COLIB, нормативном базом података CONOR, а такође с бројним другим функцијама тзв. виртуелне библиотеке. Стручне основе и технолошке претпоставке за функционисање система су:

  • стандардизована и узајамна обрада библиотецке грађе и уједначено вођење каталога,
  • oдговарајућа оспособљеност стручних радника за узајамну каталогизацију,
  • рачунарска и комуникациона повезаност библиотека.

Крајем 2011. године започет је процес израде електронска библиотека ИЕН у којој ће се налазити сва издања књига, часописа, стручне публикације МАП од оснивања ИЕН до данас.

Особа за контакт:
Јелена Дурлевић

Tel. +381 11 2629-960
Факс: +381 11 2181-471
jelena.durlevic@ien.bg.ac.rs