Оснивање

 

ИЕН – ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА (основан 1958) је непрофитна научноистраживачка институција у власништву Републике Србије која се успешно бави истраживања и анализама из различитих области економских наука.
 
Подручје делатности ИЕН је веома широко, почев од израде макроекономских студија, пројекција и предвиђања, преко анализа међународних економских односа, стања светске привреде и међународне трговине, израде студија и стратегија привредног, регионалног и одрживог развоја, секторских економских политика до великог броја пројеката за потребе привредних субјеката у готово свим привредним областима. Такође, значајна делатност ИЕН се односи на пружање сета врхунских услуга из домена консалтинга, иновирања знања, континуелни тренинг и образовање у областима савремене пословне економије, менаџмента, маркетинга, предузетништва, финансија и других области.
 
ИЕН сарађује са великим бројим приватних компаија, владиних, невладиних, домаћих и међународних институција и организација.
 
Сви запослени и сарадници ИЕН (истраживачи из научних институција, консултанти и саветници) увек су спремни са Вама су да поделе професионална искуства, знање и научне информације стечене у Институту, домаћем, регионалном и глобалном окружењу.

 

Директори ИЕН од оснивања

 

branko horvat     zarko mrkusic     zpopov     zvonimir marovic
Др Бранко Хорват
од 1958. до децембра 1973.
  Др Жарко Мркушић
од децембра 1973. дo марта 1976.
  Др Зоран Попов
од марта 1976. до јуна 1981.
  Др Звонимир Маровић
од јуна 1981. дo јануара 1985.
и
од јула 1985. до јануара 1986.
             
mihael dlesk   caslav ocic   tomislav popovic    vojislav bajic
Др Михаел Длеск
од јула 1986. дo децембра 1988.
  Мр Часлав Оцић
од децембра 1988. дo марта 1989.
  Др Томислав Поповић
од марата 1989. до августа 1999.
  Др Војислав Бајић
од августа 1999. дo марта 2001.
             
mile jovic   bozo draskovic   dejan eric   jovan zubovic
Др Миле Јовић
од марта 2001. дo марта 2004.
  Др Божо Драшковић
од марта 2004. дo септембра 2006.
  Др дејан Ерић
од септембра 2006. дo фебруара 2015.
  Др Јован Зубовић
од фебруара 2015.

 


Хронологија важнијих догађаја током педесетседмогодишњег научноистраживачког рада ИЕН

1958. година
 • Основано Одељење за економска истраживања и методологију планирања при Савезном заводу за привредно планирање
 • Први директор проф. др Бранко Хорват (остао на дужности до 1973. годин)
1963. година
 • Уредбом СИВ-а Одељење за економска истраживања и методологију планирања прераста у Југословенски институт за економска истраживања
 • Школске 1963/64 године почиње са радом Последипломска школа Института на којој је до школске 1985/86. године магистрирало 143 кандидата. Први декан Последипломске школе био је проф. др Бранислав Ивановић. Први кандидат који је маагистрирао био је Мирослав Братина (09.07.1965.)
 • Формиран електронски рачунски центар
1965. година
 • Институт се сели у зграду у улици Змај Јовина 12 где се и данас налази
 • Институт купио сопствени компјутер Еlliot 803, чија је набавна вредност износила 110.000 $
1967. година
 • Покренут је међународни часопис "Економска анализа"(Economic Analysis) који је до 1992. године излазио четири пута годишње на српском и енглеском језик
1969. година
 • Институт добија нови назив Институт економских наука
1977. година
 • Савезна Република Србија преузела права и обавезе оснивача Института економских наука
1985. година
 • Потписан уговор између Института и Светске банке на основу којег библиотека ИЕН постаје депозитарна библиотека Светске банке
1988. година
 • Магистрирао последњи кандидат на Последипломској школи - Милутин Милошевић (09.05.1988.)
1992. година
 • Институт преузима комплетну документацију Информационог центра Уједињених нација
 • На 37. Међународном сајму књига ИЕН проглашен за најуспешнију издавачку кућу у СР Југославији
1994. година
 • Покренуто издавање билтена "Месечне анализе и прогнозе - МАП" који је излазио до краја 2005. годин
2005. година
 • У сарадњи са "Атлас банком" и осигуравајућим друштвом "Копаоник" ИЕН оснива Београдску банкарску академију (ББА) - Факултет за банкарство, осигурање и финансије, чиме је након 17. година поново покренута образовна активност
2006. година
 • После 20. година од престанка рада Последипломске школе Института, на Београдској банкарској академији организују се дипломске академске студије – мастер
2007. година
 • Након 15. године обновљено је издавање часописа "Economic Analysis". Часопис излази два пута годишње на енглеском језику
2008. година
 • Потписани уговори о сарадњи са Универзитетом у Ници - Sophia Antipolis, Економским факултетом Техничког универзитета из Кошица, Словачка и Факултетом за менаџмент Универзитета у Торину
2009. година
 • Потписани уговор о сарадњи са Економским факултетом у Ријеци, Економским факултетом Суботица Универзитета у Новом Саду, Удружењем економиста Републике Српске
 • Покренуто издавање новог међународног часописа: "Journal of Women's Entrepreneurship and Education - JWЕE ". Часопис излази два пута годишње на енглеском језику
 • Научно-стручно путовање запослених ИЕН у Словенију, Италију и Француску
 • ИЕН је партнер на Темпус пројекту: "MASTER D'ÉTUDES EUROPÉENNES À DOUBLE DIPLOMATION EN SERBIE" а главни апликант је Унивезитет у Ници - Sophia Antipolis
 • Почела са радом српска ЛСЕ Алумни асоцијација
2010. година
 • Потписани уговори о сарадњи са Међународним центром за промоцију предузећа (International Center for Promotion of Enterprises - ICPE), Унијом послодаваца Србије, Тањугом, Економским факултетом из Сарајева и Економским институтом из Сарајева
 • Покренуто издавање часописа "Макроекономске анализе и прогнозе - МАП". Часопис ће излазити 2 пута годишње на српском језику
2011. година
 • У Португалу публикована међународна монографија: "Serbia and the European Union: Economic Lessons from the New Member States" у издању University of Coimbra - Faculty of Economics, Coimbra, Института економских наука и Београдске банкарске академије
 • Потписани уговори о сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Србије, Универзитетским центром за управљање конфликтима и организационо истраживање "Св. Климент Охридкси" из Софије, Економским универзитетом из Братиславе, Институтом за упоредно право из Београда, Економским институтом Загреб, Економским институтом из Бања Луке
 • Институт акредитован као научни институт
2012. година
 • Научно-стручно путовање запослених ИЕН у Португал
 • Потписани уговори о сарадњи са Универзитетом "Витез" из Травника и Факултетом за предузетништво Универзитета у Техерану, Иран
2013. година
 • Потписани уговори о сарадњи са Европским универзитетом из Тиране и ИЕЦРИ из Мађарске
2015. година
 • Потписани уговори о сарадњи са National Institute for Economic Research, Кишњев, Молдавија, Moscow Univesity of Finance and Law, Moцква, Moscow University of Public Administration, Moсква, International Center for Promotion of Enterprises -ICPE, Љубљана, Словенија, Економским факултетом у Суботици, Научним друштвом економиста Србије, Савезом економиста Србије, Београдском отвореном школом, Институтом за економику пољопривреде Београд, Економским институтом, Београд, Економским факултетом у Нишу Европским покретом Србија
2016. година
 • Потписани уговори о сарадњи са Факултетом за пословне студије и право Универзитета "Унион - Никола Тесла" Београд, Факултетом за стратешки менаџмент Универзитета "Унион - Никола Тесла", Београд, Градском управом града Београда - Секретаријат за заштиту животне средине, Београд, Институтом савремених наука, Београд Institute of World Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Science, Pecs и West University of Timosoara, Faculty of Economics and Business Administration, through East European Center for Research in Economics and Business
 • Покренуто штампање часописа "Нaционална мрежа средњих предузећа у републици Србији". Часопис излази једном годишње на српском језику.

 


Јубилеји

 

25. година
1958-1983.
 
40. година
1958-1988.
 
 50. година
1958-2008.
 
55. година
1958-2013.
ien_25godina    ien_40godina   50_godina_ienm   55 godina ien