Организација и менаџмент

 

management MЕНАЏМЕНТ
 
УПРАВНИ ОДБОР
Председник Управног одбора
    проф. др Благоје Пауновић
 
Директор
    др Јован Зубовић
 
НАУЧНО ВЕЋЕ
Председник Научног већа
    др Ивана Домазет
 
centar ОРГАНИЗАЦИОНИ ЦЕНТРИ
 
Центар за основна истраживања
    проф. др Мирјана Радовић-Марковић, руководилац

Центар за консалтинг
    др Иван Стошић, руководилац

Центар за међународну сарадњу
    др Јован Зубовић, руководилац

Центар за дигиталне ресурсе
   др Александра Брадић-Мартиновић, руководилац

Центар за стратешку сарадњу
    др Михајло Ђукић, руководилац
 
departmanИСТРАЖИВАЧКИ ДЕПАРТМАНИ
 
Пословна економија и менаџмент
    др Иван Стошић, координатор

Међународна економија

Eкономија рада и социјална питања
    др Јован Зубовић, руководилац

Мултидисциплинарна истраживања
    др Божо Драшковић, координатор
 
odeljenja СТРУЧНО АДМИНИСТРАТИВНА ОДЕЉЕЊА
 
Kабинет директора
   Гордана Вујовић
   Весна Пејовић

Библиотека
    Јелена Дурлевић

Инфо и Интернет центар
    Срђан Јурлина
    Зорица Божић

Рачуноводство
   Јасна Костић