Области истраживања

obast 


 

Aктивности по периодима:

2016-2020 Програмска оријентација Института, утврђена Стратегијом развоја ИЕН обухвата следеће oсновне истраживачке департмане:

 

I. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ
 
II. МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
 
III. ЕКОНОМИЈА РАДА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
 
IV. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА