Макропројекти

 makroprojekti

 

Сви макропројекти се реализују уз подршку Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

2011-2017. година

   
179015 Изазови и перспективе структурних промена у Србији: стратешки правци економског развоја и усклађивања са захтевима ЕУ
руководилац пројекта основних истраживања: др Иван Стошић
   
47009 Европске интеграције и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ
руководилац пројекта интегралних и интердисциплинарних истраживања: проф. др Божо Драшковић
   
31005 Савремени биотехнолошкиприступ решавању проблема суше у пољопривреди Србије (партнерско ангажоваqе са Пољопривредним факултетом, Београд)
руководилац пројекта техничко-технолошког развоја: проф. др Радмила Стакић
   
179001 Организационе и информатичке подршке систему управљања квалитетом као кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њиховог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште
руководилац пројекта основних истраживања: проф. др Јанко М. Цвијановић

 

2006-2010. година

159004 Укључивање привреде Србије у Европску унију - планирање и финансирање регионалног и руралног развоја и политика развоја предузећa
руководилац пројекта основних истраживања: проф. др Мирјана Радовић-Марковић
   
149007 Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључивања Републике Србије у Европску унију (партнерско ангажовање са Институтом за економику пољопривреде, Београд)
руководилац пројекта основних истраживања: др Драго Цвијановић
   
149024 Теоријски и методолшки основ за нову генерацију докумената одрживог развоја у СЦГ: усклађивање са новим европским и регионалним интеграцијама (партнерско ангажовање са Економским факултетом, Београд)
руководилац пројекта основних истраживања: др Милорад Филиповић
   
149047 Подстицање реформи у привреди Србије - раст, запосленост и конкуренције (партнерско ангажовање са Економским факултетом, Београд)
руководилац пројекта основних истраживања: проф. др Божидар Церовић

 

2002-2005. година

   
111464 Унапређење извоза и међународне конкурентности индустрије Србије
руководилац пројекта основних истраживања: др Миле Јовић
   
111473 Секторски ефекти макроекономске политике у Србији и изабраној групи земаља Централне и Источне Европе (партнерско ангажовање са Институтом "Михаило Пупин", Београд)
руководилац пројекта основних истраживања: др Ђуро Кутлача
   
111479 Стратегија оздрављења предузећа у кризним условима пословања привреде Републике Србије
руководилац пројекта основних истраживања: др Наташа Цветковић
   
111482 Позиција и припрема Србије у процесу придруживања Југославије ЕУ и Пакту за стабилност у југоисточној Европи
руководилац пројекта основних истраживања: др Војислав Бајић
   
111485 Економска транзиција у Србији: пређени пут и перспективe
руководилац пројекта основних истраживања: др Божо Драшковић
   
111487 Изградња економских мостова између Србије и других земаља са подручја бивше Југославије и Балкана
руководилац пројекта основних истраживања: др Славенко Гргуревић
   
111813 Развој финансијског тржишта у функцији транзиције привреде Србије (партнерско ангажовање са Економским факултетом, Београд)
руководилац пројекта основних истраживања: проф. др Дејан Ерић