Drugi kvadrilateralni godišnji skup jačanja istraživačkih kapaciteta 17-18 maj

seminar

Održan je drugi skup u organizaciji 4 instituta iz WIIW iz Beča, Ekonomski Insitut iz Zagreba, Institut za međunarodnu ekonomiju iz Budimpešte i IEN iz Beograda.

Na skupu je prezentovano 16 studija.

Detaljnije >>>

 

 

Istraživački sastanak povodom projekta “Unapređenje politike oporezivanja duvana u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka”

conference

Predstavnici Instituta ekonomskih nauka- dr Jovan Zubović, dr Isidora Ljumović, dr Mihajlo Đukić i ma Olivera Jovanović su učestvovali na konferenciji o ekonomiji duvana u Centralnoj i Istočnoj Evropi uz poseban osvrt na poresku politiku. Konferencija je ujedno bila i drugi istraživački sastanak nacionalnih timova na projektu "Unapređenje politike oporezivanja duvana u zemljama sa niskim i srednjim nivoom dohotka”. Period održavanja konferencije je 8-10 Maj 2018. godine u Varšavi, Poljska.

Detaljnije >>>

 

Poseta studenata iz Holandije

predavanjeIEN je 24.04.2018. ugostio grupu 16 studenata iz Holandije na master studijama iz oblasti Javnih politika sa Instituta za društvene studije Univerziteta Erasmus iz Roterdama. Predstavnici IEN dr Jovan Zubović, dr Mirjana Radović-Marković, dr Isidora Ljumović, dr Mihajlo Đukić, dr Isidora Beraha i dr Aleksandra Bradić-Martinović su predstavili projekte Instituta u oblasti kreiranja I analize javnih politka.

Grupu studenata je predvodio dr Karim Knio, rukovodilac studijskog programa.

Detaljnije >>>

 

Kick off – prvi sastanak nacionalnih timova na projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvana u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“

sastanak

Dana 26. februara 2018. godine, na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, održan je prvi sastanak svih istraživačkih timova na projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvana u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“, podržanog od strane Univerziteta Ilinois u Čikagu, a finansiran od strane Bloomberg inicijative za smanjenje duvana. Institut ekonomskih nauka je regionalni koordinator istraživanja o oporezivanju duvana u zemljama Zapadnog Balkana.

Detalnije >>>

 

 

 Časopis Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji

nmsp_korica

Publikovan je drugi brojj novog časopisa "Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji".

Preuzmite kompletan broj >>>

 

 

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska 2014-2020.

 

project

U aprilu 2017. godine, Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska za period 2014-2020. godine odobrio je za finansiranje projekat Instituta ekonomskih nauka pod nazivom Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness (VISITUS). Projekat VISITUS jedan je od 24 projekta odobrenih za finansiranje od ukupno 127 projektnih predloga pristiglih u okviru Prvog projektnog poziva za period 2014.-2020, jedan od 6 prihvaćenih u okviru Prioritetne oblasti 3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Detaljnije >>>

 

 

Akreditacija Instituta

ien akreditovan

Dana, 3.11.2015. godine Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Odluku kojom se akredituje Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Zmaj Jovina 12, kao naučni institut - ustanova u oblasti društvenih nauka – ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Odluka >>>

Nacionalni konvent

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja platformu koja u ime civilnog društva okuplja radne grupe koje pokrivaju celinu pregovaračkog procesa sa zadatkom da u direktnoj komunikaciji sa državnim ekspertskim timovima pomognu i unaprede nacionalnu poziciju u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i da zaštite javni i opštedruštveni interes, kao i da kontrolišu ispunjenost onoga na šta se pregovaračkim procesom obavezujemo prema EU. Rukovodioci Radnih grupa NKEU iz redova IEN su dr Marko Malović i ma Aleksandar Zdravković. Dertaljnije >>>