Kick off – prvi sastanak nacionalnih timova na projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvana u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“

sastanak

Dana 26. februara 2018. godine, na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, održan je prvi sastanak svih istraživačkih timova na projektu „Unapređenje politike oporezivanja duvana u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom“, podržanog od strane Univerziteta Ilinois u Čikagu, a finansiran od strane Bloomberg inicijative za smanjenje duvana. Institut ekonomskih nauka je regionalni koordinator istraživanja o oporezivanju duvana u zemljama Zapadnog Balkana.

Detalnije >>>

 

 

Konferencija međunarodnog projekta „VISITUS”

conference

Dana 15.12.2017. godine u Somboru je održana zvanična otvarajuća konferencija međunarodnog projekta „VISITUS”, koji je deo INTERREG IPA CBC programa između Republike Hrvatske i Republike Srbije.

Predstavnici tri projektna tima (Grad Sombor, Opština Erdut i Institut ekonomskih nauka) predstavili su projekat širokoj javnosti.

Detaljnije >>>

 

 

 

IX godišnja naučna konferencija

conference

Dana, 26. oktobra 2017. godine u organizaciji Instituta ekonomskih nauka i Ekonomskog fakulteta iz Niša, održana je godišnja međunarodna naučna konferencija Sustainable Growth in Small Open Economies. Konferencija je imala 3 sesije u okviru kojih je prezentovano 39 radova, a dr Viola Lorinova, dr Dubravka Jurlina Alibegović i dr Igor Mladenović prezentovali su svoje radove u okviru plenarne sesije.

Detaljnije >>>

 

 Časopis Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji

nmsp_korica

Publikovan je drugi brojj novog časopisa "Nacionalna mreža srednjih preduzeća u Republici Srbiji".

Preuzmite kompletan broj >>>

 

 

Drugi sastanak partnera na projektu VISITUS (HR_RS87)

interreg ipacbc

U okviru projekta INTERREG IPA – CBC Croatia – Serbia ,,Obogaćivanje turističke ponude za slepa i slabovida lica - VISITUS", dana 3.10.2017. godine u Dalju, Hrvatska održan je sastanak projektnog tima.

Detaljnije >>>

 Prvi sastanak partnera na projektu VISITUS (HR_RS87)

interreg ipacbc

Dana 13.09.2017. je održan prvi sastanak partnera na projektu VISITUS (HR_RS87) koji se realizuje u sklopu programa Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2014-2020. Sastanku su prisustvovali predstavnici Općine Erdut iz Hrvatska, Grada Sombora i Instituta ekonomskih nauka. Na sastanku su razmotrene projektne aktivnosti koje su realizovana u periodu od 15.06.2017.

Detaljnije >>>

 

Časopis Economic Outlook

seea

Publikovan je treći broj časopisа SEE-6 Economic Outlook.

Kompletan časopis >>>

 

 

Interreg IPA Program prekogranične saradnje Srbija - Hrvatska 2014-2020.

 

project

U aprilu 2017. godine, Zajednički odbor za praćenje (Joint Monitoring Committee) Intereg IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Hrvatska za period 2014-2020. godine odobrio je za finansiranje projekat Instituta ekonomskih nauka pod nazivom Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness (VISITUS). Projekat VISITUS jedan je od 24 projekta odobrenih za finansiranje od ukupno 127 projektnih predloga pristiglih u okviru Prvog projektnog poziva za period 2014.-2020, jedan od 6 prihvaćenih u okviru Prioritetne oblasti 3 - Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Detaljnije >>>

 

 

Akreditacija Instituta

ien akreditovan

Dana, 3.11.2015. godine Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneo je Odluku kojom se akredituje Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Zmaj Jovina 12, kao naučni institut - ustanova u oblasti društvenih nauka – ekonomija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

Odluka >>>

Nacionalni konvent

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) predstavlja platformu koja u ime civilnog društva okuplja radne grupe koje pokrivaju celinu pregovaračkog procesa sa zadatkom da u direktnoj komunikaciji sa državnim ekspertskim timovima pomognu i unaprede nacionalnu poziciju u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali i da zaštite javni i opštedruštveni interes, kao i da kontrolišu ispunjenost onoga na šta se pregovaračkim procesom obavezujemo prema EU. Rukovodioci Radnih grupa NKEU iz redova IEN su dr Marko Malović i ma Aleksandar Zdravković. Dertaljnije >>>