Međunarodni seminar: "Tržišta kapitala Jugositočne Evrope: regulativa i usaglašenost"

Od 29. oktobra do 2. novembra 2007. godine održan je na Institutu ekonomskih nauka, a u organizaciji FINRA, Univerzitet Reding, IFC i Beogradske bankarske akademije međunarodni seminar: "TRŽIŠTA KAPITALA JUGOSITOČNE EVROPE: REGULATIVA I USAGLAŠENOST" na kome je učestvovalo više od 25 polaznika.

dog_29101 dog_29102

dog_29103