Priprema za proslavu

Pripreme za proslavu jubileja

Na sastanku kolegijuma IEN održanog 25.04.2007. godine kojem je presedavao direktor Instituta prof. dr Dejan Erić pokrenuta je inicijativa obeležavanja jubileja Instituta - 50 godina rada koja bi se obeležila tokom 2008. godine.

U cilju realizacije obeležavanja jubileja IEN Naučno veće Instituta predložilo je članove programskog odbora i saveta za praćenje rada odbora kao i način obeležavanja jubileja.

Takođe, predloženo je da se obeležavanje jubileja 50 godina rada IEN ostvari putem:

izdavanja monografije - rukovodilac dr Vojislav Bajić,

izdavanja DVD-a - rukovodilac dr Dragan Milinković,

svečane akademije koja bi se održala decembra 2008. godine - rukovodilac prof. dr Dejan Erić,

organizovanjem međunarodnog naučnog skupa - rukovodilac dr Jelica Minić.