Bimun 2007

BIMUN 2007

IV Beogradski međunarodni model UN

25-29. april 2007., Beograd


''Beogradski međunarodni Model Ujedinjenih nacija - BIMUN 2007'' predstavlja međunarodnu omladinsku konferenciju, na kojoj će biti simulacija zasedanja organa UN na sledeće teme:

    SAVET BEZBEDNOSTI: "Opasnost širenja nuklearnog oružja: Situacija u Iranu"
    
GENERALNA SKUPSTINA - VI Komitet: "Jačanje uloge Ujedinjenih nacija - Reforma Saveta bezbednosti
    
SAVET ZA LJUDSKA PRAVA: "Prava nacionalnih manjina u jugoistočnoj Evropi"
    
KOMITET ZA SVETSKU BAŠTINU UNESKA:  "Zastita ugrožene baštine u oblastima sukoba".

Organizator BIMUN-a je Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije. Tim projekta čine studenti završnih godina i postdiplomci društvenih nauka Univerziteta u Beogradu. Domaćin skupa je Savez klubova za UN Beograda.

Projekat ''BIMUN 2007'' biće ostvaren kroz četiri faze: pripremne aktivnosti, BIMUN konferencija, Follow-up aktivnosti i BIMUN Plus Forum.

Učesnici konferencije bice studenti iz zemalja jugoistocne Evrope (Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Srbije), kao i drugih zemalja Evrope i sveta - Austrije, Velike Britanije, Grcke, Italije, Kanade, Madarske, Nemacke, Rusije, Slovenije, SAD, Turske, Svedske, Spanije itd. Na BIMUN 2007 bice oko 160 ucesnika iz preko 20 zemalja.

BIMUN, pored cilja da promoviše rad Ujedinjenih nacija i edukovanja u pogledu modelovanja, zalaže se za povezivanje mladih iz jugoistočne Evrope. Učesnici će imati priliku da razmene iskustva i ideje na pomenute teme. Konferencija ce biti prilika za učesnike da praktično iskuse komponente demokratije, kao sto su mirno rešavanje sporova, vođenje dijaloga, kompromis, tolerancija, timski rad i multikulturalizam. Ukratko, konferencija BIMUN 2007 biće ogled diplomatskih debata, prilika za druženje i povezivanje mladih lidera na zajedničkim projektima.

Konferencija će se odvijati na engleskom jeziku i učesnici će, u mešo ovitim timovima od dva delegata predstavljati izabranu (ili dodeljenu) zemlju, različitu od svoje matične. Delegacije (parovi) će biti oformljene od strane Organizacionog komiteta BIMUN-a. Učesnicima preporučujemo da međusobno budu u kontaktu, kada dobiju listu parova, kako bi se lak s e pripremili. Najbolji učesnici po komitetima dobiće novcčnu nagradu i mogućnost učešća na BIMUN Plus Forumu.


bimun_logo

UDRUŽENJE ZA UJEDINJENE NACIJE SRBIJE
BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UN - ''BIMUN 2007''
– Programa Saveta bezbednosti –

Tema Komiteta:
OPASNOST ŠIRENJA NUKLEARNOG ORUŽJA: SITUACIJA U IRANU

25-29. april, 2007, Institut ekonomskih nauka, Beograd

 

PROGRAM

25. april

15.00-17.00    Trening zasedanje - priprema ucesnika: objasnjenje procedure, prezentacija teme, pokusna simulacija

26. april

11.00-14.00    Zasedanje Komiteta - Pozdravni govor

27. april

9.30-13.00    Zasedanje Komiteta - Generalna debata

28. april

9.30-13.00    Debata po komisijama, razmatranje predloga rezolucije

29. april

10.00-11.30    Finalno zasedanje - amandmani, glasanje o konačnom predlogu, izbor najboljih delegata, popunjavanje obrazaca za ocenjivanje

 

bimun_071 bimun_072

bimun_073

 


bimun_zahvalnica