Poseta prof. dr Johanne Bockman

U periodu od 16. maja do 5. juna u radnoj poseti IEN boravi prof. dr Johanna Bockman sa George Mason University iz SAD. Prof. Bockam je doktorirala sociologiju na University of California, San Diego i u svom radu fokusirana je na straživanja iz oblasti globalizacije, neoliberalizma, postsocijalizma i ekonomskih ekspertiza.

Kao profesor sociologije i medjnarodnih odnosa prof. Bockman na IEN obavlja istraživanja prakse radničkog samoupravljanja u bivšoj Jugoslaviji i njegovog uticaja na medjunarodnom planu.

maj16_johanne1 maj16_johanne2