Potpisan ugovor o saradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Ljubljane

Dana, 21. novembra 2008. godine IEN i BBA je posetio uvažen gost iz Slovenije prof. dr Dušan Mramor, dekan Ekonomskog fakulteta u Ljubljani. U srdačnom razgovoru sa saradnicima i rukovodstvom IEN i BBA razmatrane su brojne mogućnosti zajedničke saradnje.

nov21_ugovor_sa_eklj1 nov21_ugovor_sa_eklj2

Kao rezultat ranije postignutog dogovora tom prilikom svečano su potpisana dva ugovora o saradnji. Ispred Ekonomskog fakulteta iz Ljubljane oba ugovora je potpisao dekan prof. Mramor. Ispred IEN ugovor je potpisao direktor prof. dr Dejan Erić, a ispred BBA dekan prof. dr Hasan Hanić. Potpisani ugovori otvoriće vrata za dalje zajedničke aktivnosti na podizanju nivoa naučnoistrazivačkog i obrazovnog rada u sve tri institucije.

nov21_ugovor_sa_eklj4 nov21_ugovor_sa_eklj3
nov21_ugovor_sa_eklj6 nov21_ugovor_sa_eklj7

 

nov21_ugovor_sa_eklj8