Studijski boravak prof. dr Svetislava Paunovića na Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu

PROJEKAT TEMPUS: Business University of the New Age in Serbia (BUONA)

Studijski boravak prof. dr Svetislava Paunovića na Fakultetu za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu

Vreme posete: 19 Oktobar – 1 Novembar 2008.
Aktivnosti:
Rad sa kolegama sa Fakulteta za menadžment (SAA) Univerziteta u Torinu na razvoju nastavnog programa i izboru literature za predmet FINANSIJSKI MENADŽMENT u okviru zajedničkog MBA programa.

Od 19. oktobra do 1. novembra 2008, prof. dr Svetislav Paunović je posetio Fakultet za menadžment Univerziteta u Torinu. Glavni cilj njegove posete je bio dalji rad na razvoju nastavnog programa kao i selekcija nastavnih materijala za predmet Finansijski menadžment koji će, u okviru zajedničkog MBA programa, realizovati u letnjem semestru školske 2008/2009 prof. dr Giuseppe Dutto i prof. dr Svetislav Paunović.

tempus_okt1908_spaunovic_saa1

Tokom boravka na SAA ostvarena je veoma uspešna saradnja sa prof. dr Giuseppe Dutto-om i prof. dr Marco Elia-om. Posebno su razmenjena iskustva koja se odnose na sadržaj predmeta i metodologiju rada sa posebnim akcentom na korišćenje case metode. Analizirane su i mogućnosti korišćenja elektronskih i drugih materijala u izvođenju nastave kao i budući koraci u daljem razvoju predmeta.

tempus_okt1908_spaunovic_saa2

Tokom boravka na SAA prof. dr Svetislav Paunović je koristio veoma obimnu e-biblioteku knjiga, članaka i projekata. Ovom prilikom se posebno ističe izuzetna stručnost i puna posvećenost Simonetta Cozzi.