Potpisan sporazum o saradnji Instituta i Ekonomskog fakulteta Subotica Univerziteta u Novom Sadu

Dana, 1. juna 2009. godine potpisan je sporazum o saradnji između Instituta ekonomskih nauka i Ekonomskog fakulteta Subotica Univerziteta u Novom Sadu. Sporazum su potpisali direktor Instituta prof. dr Dejan Erić i dekan Ekonomskog fakulteta Subotica prof. dr Božidar Leković.

jun1_ug_efsubotica3 jun1_ug_efsubotica4

jun1_ug_efsubotica5

Takođe, to prilikom vođeni su razgovori između prestavnika Ekonomskog fakulteta Subotica (dekan prof. dr Božidar Leković i prodekan prof. dr Đerđi Petkovič) i Instituta (prof. dr Dejan Erić, doc. dr Srdjan Redžepagić, prof. dr Hasan Hanić, dr Božo Drašković, prof. dr Gordana Vukelić i dr Mladenka Balaban) o realizaciji i konkretizacije buduće saradnje ove dve institucije.

jun1_ug_efsubotica1 jun1_ug_efsubotica2