Održana međunarodna konferencija “Poslovne mogućnosti u Srbiji: primeri italijanskog biznisa i uloga obrazovanja u oblasti menadžmenta“

roll_tempus09  

POSLOVNE MOGUĆNOSTI U SRBIJI:
PRIMERI ITALIJANSKOG BIZNISA I ULOGA OBRAZOVANJA U OBLASTI MENADŽMENTA


Međunarodna naučna konferencija
22. jun 2009. Beograd

 

Povodom uspešnog završetka TEMPUS projekta „Business University of the New Age in Serbia-BBA“, ili skraćeno BUONA, koji zajednički realizuju Beogradska bankarska akademija, Fakultet za menadžment (SAA) Univerziteta iz Torina i Pravni fakultet Univerziteta iz Sevilje, a uz pokroviteljstvo Instituta ekonomskih nauka, Privredne komore Beograda i Italijanskog instituta za spoljnu trgovinu 22. juna održana Medjunarodnu konferenciju pod nazivom

 

„Poslovne mogućnosti u Srbiji: primeri italijanskog biznisa i uloga obrazovanja u oblasti menadžmenta“

 

business_oppor_in_serbia

Film  play

Naučni radovi web

Gosti konferencije

Konferenciju je otvorio potpredsednik Vlade Republike Srbije i Ministar ekonomije i regionalnog razvoja mr Mladjan Dinkić.

 

tempus7   tempus41
     
tempus8   tempus9
     
tempus10   tempus13
     

tempus14

 

U prvom delu konferencije veliki broj gostiju je upoznat sa najvažnijim rezultatima saradnje BBA, SAA i Univerziteta u Sevilji u okviru TEMPUS projekta. Pristune su pozdravili prof. dr Hasan Hanić, dekan BBA, prof. dr Stefan Dukiandjiev, medjunarodni koordinator TEMPUS - beogradska kancelarija, prof. dr Giuseppe Dutto, profesor SAA i glavni koordinator BUONA projekta, prof. dr Miguel Angel Adame, prof. Pravnog fakulteta u Sevilji i prof. dr Valter Cantino, dekan SAA.

 

tempus11   tempus15
     
tempus17   tempus16
     
tempus19   tempus30
     
tempus18   tempus12
     
tempus39   tempus40

 

Drugi deo konferencije je bio posvećen prezentaciji predstavnika italijanskih kompanija u Srbiji. Glavni izlagači su bili predstavnici vodećih italijanskih kompanija prisutnih u Srbiji:

  • Thomas Botzios, prvi sekretar Ambasade Republike Italije u Beogradu,
  • FIAT: ing. Giovanni De Filippis, General Manager Fiat Group Automobiles,
  • Banka Intesa: Dr. Giancarlo Miranda, Zamenik predsednika Izvršnog odbora COO Banca Intesa ad Beograd,
  • Fondiaria - SAI Grupa: Mr. Christian  Neu, Zamenik generalnog direktora Fondiaria - SAI grupe,
  • Privredna komora Torina – centar za strane investicije: g. Ivano Canteri, Global Marketing Manager.
tempus22   tempus23
     
tempus24   tempus25
     
tempus26   tempus27

 

Treći deo konferencije je bio posvećen prezentaciji načunih radova profesora BBA, istraživača IEN i ostalih autora. Na početku su o ulozi obrazovanja u oblasti menadžmenta i finansija u savremenom biznisu govorili prodekani BBA – prof. dr Zvonko Brnjas i prof. dr Predrag Dedeić.

 

tempus28  

tempus29

     
tempus31   tempus32
     
tempus33   tempus34
     
tempus35   tempus37
     

tempus38