Poseta i predavanja kolega sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Coimbri

Prof. dr Antonio Duarte, dr Carlos Carreira i dr Pedro Bacao sa Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Coimbri (GEMF - Faculdade de Economia Universidade de Coimbra, Portugal) iz Portugalije, posetili su 16.7.2009. godine Institut ekonomskih nauka. U srdačnom, profesionalnom i prijateljskom razgovoru, koji se vodio između kolega iz IEN-a i GEMF-a, razmatrane su mogućnosti dalje saradnje ove dve institucije i napravljeni prvi dogovori u kom pravcu bi ona mogla da se razvija u narednom periodu. Uspešan razgovor je završen razgledanjem biblioteke IEN-a i obilaskom prostorija IEN-a i BBA.

U ime Instituta ekonomskih nauka delegaciju je predvodila prof. dr Mirjana Radović-Marković, predsednik Naučnog veća i član menadžmenta Instituta, a u delegaciji su bili još dr Božo Drašković, dr Ivan Stošić, Isidora Beraha i Grozdana Belopavlović.

Drugoga dana posete, prof. dr Antonio Duarte, dr Carlos Carreira i dr Pedro Bacao održali su saradnicima IEN predavanja o valutnom kursu i problemu gašenja firmi.

jul16_portugal1 jul16_portugal4

jul16_portugal2

jul16_portugal3
jul16_portugal5 jul16_portugal6

jul16_portugal7