Dr Marko Malović učestvovao je na godišnjoj regionalnoj konferenciji Međunarodne finansijske korporacije (IFC)

Doc. dr Marko Malović, naučni saradnik IEN, učestvovao je na godišnjoj regionalnoj konferenciji Međunarodne finansijske korporacije (IFC) u okviru grupe Svetske banke, koja je u drugoj polovini novembra održana u hotelu Sheraton, Tirana, Albanija. Tom prilikom, dr Marko Malović je održao zapažanu prezentaciju prijavljenog rada pod nazivom "FDI Transfusion in Serbia: Are we getting the blood-type that we need?". Takođe, dr Malović je i predsedavao popodnevnom sesijom konferencije 17. novembra, dok je u ostatku trajanja konferencije imao prilike da upozna čitav niz istaknutih pojedinaca iz vlada, sfere biznisa, te obrazovnih i istraživačkih institucija u regionu i svetu. Naročito dobra komunikacija ispred IEN uspostavljena je sa ALBINVEST, državnom albanskom agencijom za promociju preduzetništva i investicija.

nov_mm_ifc1 nov_mm_ifc2
nov_mm_ifc3 nov_mm_ifc4