Poseta Zvonka Brnjasa, prodekana BBA i Dubravke Kamešničanin, koordinatora master studijskih programa SAA & BBA

PROJEKAT TEMPUS: Business University of the New Age in Serbia - BUONA

Poseta Zvonka Brnjasa, prodekana BBA i Dubravke Kamešničanin, koordinatora master studijskih programa SAA & BBA

 

Period: 4-11. jul 2009.

Aktivnosti: Razvoj silabusa za predmet Portfolio menadzment u okviru MBA programa.

Od 4. do 11. jula 2009, kao što je bilo i predvidjeno TEMPUS projektom, Zvonko Brnjas prodekan BBA i Dubravka Kamešničanin posetili su Fakultet za menadžment (SAA) u Torinu. Cilj posete je bio bolje upoznavanje sa master studijskim programima: njihovog statusa u okviru visokog obrazovanja u Italiji, načina na koji su organizovani i sprovedeni na SAA, saradnje SAA sa evropskim i drugim međunarodnim partnerima, i ostalih relevantnih pitanja.

 

tempus_jul409_dz1

 

Tokom posete, Zvonko Brnjas i Dubravka Kamešničanin su održali sastanke sa brojnim kolegama iz SAA, kao i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Torinu. Između ostalih, imali su sastanak sa:

Dr Ricardo Magarini, koordinator tri master studijska programa i profesorka Maria Luiss Cavallo, MBA koordinator i instruktor - Gospodin Magarini i gospođa Cavallo su objasnili gostima iz BBA sistem italijanskog visokog obrazovanja i status master studija u okviru njega. Rečeno je da je, u Italiji, master I stepena najčešći put za sticanje višeg stepena obrazovanja, koji diplomiranim studentima otvara mogućnosti za uspešne poslovne karijere. Studenti koji se odluče za ovu alternativu mogu nastaviti sa MBA studijama, koje donose diplomu najvišeg profesionalnog stepena. Sa druge strane, studenti, koji su više zainteresirani za akademsku karijeru, obično biraju specijalističke studije, koje im omogućavaju da nastave sa doktorskim studijama. Mogućnost da se odluče za master studije II stepena, italijanski studenti retko izaberu, jer ne daje jasno usmerenje za buduće karijere.

 

tempus_jul409_dz2

 

Gospođa Cristina Ragionieri, koordinator međunarodnih studijskih programa SAA - Glavna tema razgovora na sastanku sa gospođom Ragionieri je bila organizacija međunarodnih studijskih programa na SAA, a posebno saradnja između SAA i američkih međunarodnih programa studentske razmene. Američki program omogućava studentima iz SAD da pohađaju jedan semestar u Europi. Ovi programi su nezavisni od SAA programa u smislu organizacije i izvođenja studijskih programa, kao i finansiranja, ali omogućavaju američkim i italijanskim studentima saradnju u okviru određenih predmeta.

 

tempus_jul409_dz3

 

Prof. Cristina Barettini na SAA i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Torinu i koordinator ERASMUS programa - Profesorka Barettini je jedan od profesora koji su učestvovali na zajedničkom SAA-BBA Master i MBA studijskom programu i održali predavanja za studente na BBA u Beogradu. Glavna tema susreta je bila mogućnost uključivanja studenata iz Srbije u programe evropske razmene studenata, pre svega u program Erasmus Mundus. Dogovoreno je da profesorka Barettini istraži mogućnosti unutar Ekonomskog fakulteta, gdje je zaposlena, kao i unutar programa studentske međunarodne razmene za uključivanje studenata iz Srbije.

Osim navedenog, Zvonko Brnjas i Dubravka Kamešničanin su takođe imali priliku da se upoznaju sa načinima poslovanja SAA administracije, organizacijom studentske službe, vidovima finansiranja studijskih programa SAA i drugim relevantnim pitanjima.