Učešće dr Slavenka Grgurevića na međunarodnoj konferenciji u Zagrebu

U periodu 23-25. februara 2010. godine u Zagrebu je održana "Second Annual Conference – Private Equity in Southeastern Europe, Financing Companies in Challenging Environment" u prisustvu 250 najviših i najuglednijih predstavnika kompanija, vlada i međunarodnih institucija. Konferenciju je otvorila predsednica Vlade Republike Hrvatske gospođa Jadranka Kosor.

feb23_sl_zagreb

Predstavnik IEN i BBA na ovoj konferenciji prof. dr Slavenko Grgurević imao je čast da se tim povodom sretne sa premijerom Republike Hrvatske g-đom Jadrankom Kosor kojom prilikom je zajednički konstatovan značaj konferencije za buduću poslovnu i ukupnu saradnju između Srbije i Hrvatske i svih država u regionu. Nakon ovog susreta prof. dr S. Grgurević je imao izlaganje na temu "Poslovna i naučnotehnička saradnja na regionu" što je izazvalo povoljne reakcije učesnika.