Poseta direktora IEN Misiji Republike Srbije pri EU

U toku radne posete Briselu u petak 28. maja prof. Erić je posetio predstavnike Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji. U otvorenom i prijateljskom razgovoru sa gospodjom Roksandom Ninčić, Ambasadorom Misije i njenim saradnicama Vericom Ignjatović i Snežanom Knežević direktor je predstavio aktivnosti IEN i BBA i ponudio stručnu pomoć obe institucije Misiji u realizaciji njihovih zadataka.

26maj_icma_11 26maj_icma_12