Isidora Beraha odbranila magistarsku tezu

Isidora Beraha je dana 25.06.2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu odbranila magistarsku tezu pod nazivom: ,,Kreiranje klastera malih i srednjih preduzeća u funkciji razvoja srpske privrede".

Komisiju za ocenu i odbranu magistarske teze sačinjavali su: prof. dr Slobodan Aćimović, mentor, prof. dr Blagoje Paunović, predsednik komisije i prof. dr Dušan Zdravković, član komisije.

jun25_isidora_magistar1 jun25_isidora_magistar2