Poseta predstavnika naučnih institucija Institutu

U četvrtak, 8. jula 2010. godine, IEN su posetili predstavnici naučnih institucija prof. dr Ognjen Brkić, rektor EDUCONS Univerziteta iz Sremske Kamenice, prof. dr Bojan Dimitrijević dekan Fakulteta za uslužni biznis (FABUS), prof. dr Olja Munitlak-Ivanović, prof. dr Vlastimir Leković, prodekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, prof. dr Boban Stojanović i prodekan za nastavu doc. dr Igor Mladenović sa Ekonomskog fakulteta iz Niša.

 

jul8_poseta_naucnih_ins1 jul8_poseta_naucnih_ins2

jul8_poseta_naucnih_ins3