Slavica Stevanović odbranila magistarsku tezu

Slavica Stevanović, istraživač Instituta ekonomskih nauka, je dana 15. jula 2010. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom "Upravljački aspekti izveštavanja i analize novčanih tokova„ na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Komisiju za ocenu i odbranu magistarske teze sačinjavali su: prof. dr Dejan Malinić, mentor, prof. dr Nikola Stevanović, predsednik komisije i prof. dr Vlade Milićević, član komisije.

jul15_slavica_master1 jul15_slavica_master2