Prisustvo delegacije IEN okruglom stolu u Privrednoj komori Beograda

Dana, 8.9.2010. godine istraživači IEN mr Slavica Stevanović, mr Saša Stefanović, Saša Milivojević i Duško Bodroža učestvovali na okruglom stolu na temu: "Besplatne akcije kao motor razvoja tržišta hartija od vrednosti" u organizaciji Privredne komore Beograda.

sep8_pk1 sep8_pk2

sep8_pk3