Prof. dr Mirjana Radović-Marković izabrana za člana Matičnog naučnog odbora MNTR

Prof. dr Mirjana Radović-Marković je izabrana septembra 2010. godine za člana Matičnog naučnog odbora Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije sa mandatom od tri godine.