Održan seminar na temu: "Dizajn istraživanja"

Dana 4. i 5. novembra 2010. godine na Institutu ekonomskih nauka održan je seminar na temu Dizajna istraživanja u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Cilj seminara je da učesnicima omogući bolje razumevanje dizajniranja istraživanja. Preciznije, istraživači imaju priliku da nauče kako da organizuju istraživanje koje odgovara empirijskom testiranju njihovih specifičnih istraživačkih pitanja i teorijskih argumenata, kao i kako da izbegnu uobičajene probleme.

Učešće na seminaru uzeli su istraživači iz Srbije i Regiona Zapadnog Balkana angažovani na projektima u okviru RRPP.

nov4_rrpp_sem1 nov4_rrpp_sem2
nov4_rrpp_sem3 nov4_rrpp_sem4