Okrugli sto: „Aktivne mere politike zapošljavanja – tržište rada, ekonomija rada i privredna kretanja“

U organizaciji IEN, 2. februara 2011. godine održan je okrugli sto pod nazivom: "Aktivne mere politike zapošljavanja – tržište rada, ekonomija rada i privredna kretanja".

Skup je otvorio i pozdravio pomoćnik direktora IEN i regionalni zastupnik RRPP dr Ivan Stošić, a nakon njega uvodna izlaganja su imali: dr Jovan Zubović naučni saradnik IEN, Svetlana Aksentijević Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Milan Đuretanović iz Nacionalne službe za zapošljavanje i Jelena Milovanović iz SIPRU (Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva). U diskusiji su učestvovali kolege sa ekonomskog fakulteta u Subotici i Kragujevcu, kao i kolege sa univerziteta Educons i predstavnici SSSS.
Ovom prilikom je tim istraživača sa IEN dobio punu podršku Ministarstva u realizaciji projekta RRPP i dogovoreni su koraci za dalje zajedničko istraživanje u ovoj oblasti ekonomije.

feb2_osto_rrpp1 feb2_osto_rrpp3

feb2_osto_rrpp4