Prof. dr Radmila Stikić posetila Institut

Dana, 17.3.2011. godine IEN je posetila prof. dr Radmila Stikić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i rukovodilac projekta "Savremeni biotehnološki pristup rešavanja problema suše u poljopivredi Srbije“ finansiranog od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj a na kome je IEN jedan od partnera i sa saradnicima IEN razgovarala o pravcima buduće saradnje.

mart17_rstikic