Održana godišnja skupština i konferencija ICMA

U periodu od 25-27. maja u Parizu održana je redovna godišnja skupština i konferencija Međunarodne asocijacije tržišta kapitala (International Capital Market Association - ICMA).

26. maj

Tema ovogodišnje konferencije bila je usmerena ka podizanju globalnih standarda u oblast poslovanja sa hartijama od vrednosti na međunarodnom tržišta kapitala.

Program

 

maj26_icma1   maj26_icma2

 

Na poziv dekana ICMA Centra Henley Business School prof. dr Džona Borda predstavnici Instituta i Beogradske bankarske akademije (BBA) bili su prof. dr Dejan Erić i dr Ismail Musabegović. Prvog dana skupa su bile razmatrane teme vezane za potrebu koordinacije regulacije u poslovanju sa hartijama od vrednost na međunarodnom planu i budućnosti tržišta kapitala u Evropi i svetu.

maj26_icma3   maj26_icma4

Delegacije IEN i BBA imala je više bilateralnih sastanaka i kontakata sa članovima ICMA na kojima su razmatrane mogućnosti razvoja saradnje.

maj26_icma5   maj26_icma6
maj26_icma7   maj26_icma8

27. maj

Drugog dana konferencije razmatrana su pitanja transparentnosti i likvidnosti tržišta, upravljanja sredstvima (za eng. verziju asset management) i budućih pravaca dogradnje institucionalne infrastrukture za kreiranje efikasnijih i sigurnijih tržišta kapitala. Delegacija IEN/BBA imala je više susreta sa vodećim ljudima ICMA.

maj27_icma1   maj27_icma2
maj27_icma3   maj27_icma4