Đuro Đurić učestvovao na konferenciji o stečajnom pravu u Evropi

Istraživač-saradnik Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, Đuro Đurić, učestvovao je 21. i 22. septembra 2011. godine na međunarodnoj akademskoj forum konferenciji o stečajnom pravu u Evropi u organizaciji INSOL EUROPE, u hotelu Molino Stucky Hilton.

Ova organizacija postoji već 30 godina, a okuplja stručnjake za stečajno pravo iz nauke i prakse iz cele Evrope. Ovom prilikom, Đuro Đurić je održao izlaganje na temu „Srpsko stečajno pravo i njegov odnos sa standardizacijom prava EU i Stečajnim zakonikom SAD".

sep21_dj_venice1 sep21_dj_venice2
sep21_dj_venice3 sep21_dj_venice4
sep21_dj_venice5 sep21_dj_venice6
sep21_dj_venice7 sep21_dj_venice8
sep21_dj_venice9 sep21_dj_venice10