Istraživači na istraživačkom seminaru u NBS

Istraživači IEN prisustvovali su predavanju dr Marca Da Rina, vanrednog profesora finansija na Tilburg University u Holandiji, na temu: "The Benefits of Size for Private Equity Investors" održanom dana 31.10.2011. godine u Narodnoj banci Srbije.

okt31_pred_nbs