Mihajlo Đukić odbranio master tezu

Dana, 29 decembra 2011. godine, Mihajlo Đukić, istraživač pripravnik IEN, odbranio je master tezu pod nazivom: "Specifičnosti vrednovanja kompanija na tržištima u razvoju" na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Komisiju za ocenu i odbranu master teze sačinjavali su: dr Miroslav Todorović, mentor, prof. dr Miodrag Ivanišević, predsednik Komisije i dr Đorđe Kaličanin, član Komisije.

dec29_md_master2 dec29_md_master3

dec29_md_master1