Treći sastanak radne grupe

Dana 29.05.2012. godine na IEN održan je treći sastanak radne grupe angažovane na realizaciji projekta Uspostavljanje dijaloga između zajednice istraživača i donosilaca odluka u oblasti društvenih nauka u Srbiji, u okviru Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP).

Nekoliko pitanja bilo je u žiži rasprave ovom prilikom. Pre svega, preliminarni rezultati istraživanja o kapacitetima i izazovima istraživača u oblasti društvenih nauka u Srbiji su predstavljeni i analizirani. Polovina od ukupnog broja registrovanih istraživača u Ministarstvu prosvete i nauke učestvovali su u ovoj analizi. Potom je radna grupa analizira mogućnosti i modalitete za osnivanje udruženja istraživača odnosno organizacija u oblasti društvenih nauka. Konačno, mogućnosti za finansiranje istraživanja su predstavljene i analizirane.

maj30_rrpp2 maj30_rrpp3