Međunarodna naučna konferencija u Koimbri (I)

Međunarodna naučna konferencija pod nazivom "Economic Changes in a Time of Ccrisis: Challenges and Opportunities" predstavlja deo planiranih aktivnosti istrazivača na projektima koje finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, a čiji je nosilac i Institut ekonomskih nauka. Na konferenciji će biti predstavljen veliki broj radova koje su istraživači Instituta i ostalih partnerskih institucija realizovali u toku višemesećnih istraživanja na realizaciji zadataka u okviru projekta integralnih i interdisciplinarnih istrazivanja (projekat br. 47009 Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU) i u okviru osnovnih istrazivanja (projekat br. 179015 Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU).

sep6_coimbra3   sep6_coimbra5
sep6_coimbra4   sep6_coimbra6
sep6_coimbra7   sep6_coimbra8

 

Prvog dana konferencije koja se održava na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Koimbri (kao glavnog organizatora i u saradnji sa suorganizatorima – Institutom ekonomakih nauka, Grupe de Estudos Monetarios e Financeiros (GEMF), CEMAFI Internationalom, Beogradskom bankarskom akademijom i Univerzitetom Nica – Sofija Antipolis) prezentovano je oko tridesetak radova, razvrstanih u šest sekcija. Na konferenciji su učestvovali istraživači i profesori iz više zemalja sveta - Portugalija, Srbija, Luksemburg, Italija, Francuska, Tunis, Rusija, Belorusija, itd.

 

fac_de_econ_univ_decoimbra   gemf   ien_logob10   cemafi_logom   bba_logom   universite_nicem

 

sep6_coimbra11   sep6_coimbra12
sep6_coimbra13   sep6_coimbra14
sep6_coimbra16   sep6_coimbra15
sep6_coimbra17   sep6_coimbra18
sep6_coimbra19   sep6_coimbra20
sep6_coimbra21   sep6_coimbra22
sep6_coimbra23   sep6_coimbra24

sep6_coimbra25

  sep9_coimbra26
sep9_coimbra27   sep9_coimbra28

sep9_coimbra29

Na kraju prvog radnog dana naucne konferencije rukovodstvo Ekonomskog fakulteta u Koimbri, glavnog organizatora skupa, upriličilo je prigodnu svečanu večeru. Kao predstavnici srpske delegacije učestovali su Dejan Erič, Srdjan Režzepagić, Hasan Hanić i Boban Stojanović.

 

sep9_coimbra30   sep9_coimbra31
sep9_coimbra32   sep9_coimbra33
sep9_coimbra34   sep9_coimbra35