Poseta LSE

U okviru prvog radnog dana posete Velikoj Britaniji direktor Instituta je posetio London School of Economics and Political Science (LSE). U razgovoru sa gospodinom Markom Maloneyem, rukovodiocem Sektora za akademsko partnerstvo pri Odeljenju za eksterne odnose  direktor IEN je ukazao na aktivnosti LSE alumni Srbija koji se nalazi u zgradi Instituta. Razmotrene su objektivne mogućnosti za saradnju LSE sa IEN, naučnim i obrazovnim institutucijama u Republici Srbiji.

nov12_de_lse1 nov12_de_lse2

Direktor Erić je posetio i Katedru za finansije  na kome je nekada studirao. U toku posete LSE održan je sastanak i sa prof. Sprirosom Economidesom, ekspertom za međunarodne odnose i EU politiku koji je boravio u poseti IEN pre izvesnog vremena.

nov12_de_lse3 nov12_de_lse4