Intervju ma Mihajla Djukića za Radio-televiziju Srbije

U sredu 12. decembra, istraživač IEN i RRPP lokalni koordinator ma Mihajlo Djukić dao je intervju na Radio-televiziji Srbije povodom konferencije „Sistemske promene za bolji status društvenih nauka" održane u okviru projekta „Uspostavljanje dijaloga između zajednice istraživača i donosilaca odluka radi unapređenja kvaliteta istraživanja u društvenim naukama u Srbiji".

U intervju on je objasnio misiju Regional Research Promotion Programme (RRPP) u Srbiji i predstavio osnovne zaključke konferencije kao i aktivnosti na projektu planirane za budući period.

Intervju sa Mihajlom Djukićem možete pogledati ovde play