Poseta delegacije Univerziteta iz Teherana

Dana 17.12.2012. godine prof. dr Reza Kazemi i asistent Aidin Salamzadeh sa Fakulteta za preduzetništvo, Univerziteta u Teheranu, Iran, posetili su Institut ekonomskih nauka. Tom prilikom je potpisan ugovor o bilateralnoj saradnji između ove dve državne institucije.

dec17_ugiran1 dec17_ugiran2
dec17_ugiran3 dec17_ugiran4