Dr Mladenka Balaban održala seminar na Akademiji za bankarstvo i finansije

U periodu od 17-18. januara 2012. godine, na Akademiji za bankarstvo i finansije, Narodne banke Srbije, dr Mladenka Balaban je održala seminar u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranje terorizma za osiguravajuća društva.

Seminaru su prisustvovali menadžeri osiguravajućih kompanija i banaka u Srbiji.

jan17_mb_nbs1 jan18_mb_nbs2