Ceremonija potpisivanja ugovora sa novim RRPP partnerima

Dana, 3.2.2012. IEN kao lokalna koordinaciona jedinica Regionalnog programa podrške istraživanju u oblasti društvenih istraživanja na zapadnom Balkanu (RRPP) organizovao je prvi sastanak sa novim partnersikim organizacijama koje implementiraju regionalne projekte. Cilj sastanka bio je potpisivanje donatorskih ugovora.

Tri regionalna projekta čije finansiranje je odobreno u okviru RRPPa, a čiji glavni partner je iz Srbije, su:

  • Gender pay gap in the Western Balkan countries: Evidence from Serbia, Montenegro and Macedonia, Fond za razvoj ekonomske nauke;
  • Gender perspectives in family socialization, Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju;
  • Comparative Analyses of Democratic Performances of Serbia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro Parliaments, Centar za demokratiju, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

RRPP viši savetnik dr Ivan Stošić i RRPP lokalni koordinator za Srbiju ma Bojana Radovanović predstavili su Program i informisali partnere o mogućnostima koje RRPP nudi. Potom su rukovodioci projekata predstavili svoje predloge istraživanja, posebno obraćajući pažnju na metodologiju, osnovne aktivnosti i očekivane rezultate. Ovaj događaj je bio prilika da se istraživači angažovani na različitim projektima upoznaju sa istraživačkim projektima svojih kolega i prodiskutuju metdologije istraživanja koje primenjuju u svojim projektima.

feb3_rrpp