Istraživači IEN na sasatanku Savke komisije

Dana, 24.02.2012. godine u Zagrebu, istraživači IEN, dr Aleksandra Bradić Martinović, mr Isidora Beraha, mr Sonja Đuričin i ma Duško Bodroža, zajedno sa predstavnicima Savske Komisije, ICPE, EIZ, EI Banja Luka, IER i EI Sarajevo učestvovali su na sastanku koji je predvodio dr Dejan Komatina sekretar Međunarodne komisije za sliv reke Sava.

Sastanak je imao za cilj da kroz pregled realizovanih aktivnosti u vezi sa pripremom projekta SAVA - SME da predlog budućih koraka i predoči eventualne izmene i dopune projektnog predloga.

feb24_zg1 feb24_zg2
feb24_zg3 feb24_zg4

feb24_zg5