Održana regionalna konferencija "Uloga parlamenata u procesu odlučivanja o prioritetima: smanjenje javnih troškova ili stimulisanje ekonomije"

Saradnici IEN su prisustvovali međunarodnoj konferenciji pod nazivom: "ULOGA PARLAMENATA U PROCESU ODLUČIVANJA O PRIORITETIMA: SMANJENJE JAVNIH TROŠKOVA ILI STIMULISANJE EKONOMIJE", koja je održana 3. marta 2012. godine u Narodnoj Skupštini Republike Srbije u Beogradu. Konferencija predstavlja sastanak „Regionalne mreže parlamentarnih odbora za ekonomiju i finansije zemalja zapadnog Balkana" osnovane na Regionalnoj parlamentarnoj konferenciji u Beogradu 2009. godine sa ciljem unapređenja saradnje među parlamentima iz regiona zapadnog Balkana.

Konferenciju je organizovala Narodna skupštine Republike Srbije u saradnji sa Fridrih Ebert Fondacijom i Institutom ekonomskih nauka. Domaćin konferencije bila je gospođa Gordana Čomić, potpredsednica Skupštine Republike Srbije. Učesnici su bili članovi parlamenta, uključujući i šefove i članove parlamentarnih odbora za privredu i finansije, eksperte i savetnike iz parlamenata, naučnike koji predstavljaju zemlje Zapadnog Balkana kao i međunarodne organizacije. Glavni fokus radne konferencije bio je na ulozi parlamentarnih odbora za ekonomiju i finansije u promovisanju ekonomskih reformi, posebno u kontekstu trenutne finansijske krize. Najveći broj radova je predstavljen i diskutovan kroz sledeće ciljeve konferencije:

 • Razgovor o mogućnostima za jačanje kapaciteta parlamentarnih odbora za privredu i finansije u cilju sticanja značajnije uloge u procesu kreiranja ekonomskih politika
 • Razmatranje dileme: Da li dati prednost smanjivanju javnih troškova ili stimulisanju ekonomije?
 • Razmatranje ekonomskih i političkih barijera za trgovinu u regionu

Konferenciju su otvorili prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, dr. Mihael Erke, direktor Fondacije Fridrih Ebert Kancelarije u Beogradu, Gordana Čomić, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije i prof. dr Dejan Erić, direktor Instituta ekonomskih nauka.

mart3_ns1 mart3_ns2

mart3_ns18

Konferencija je imala tri sesije i to:

Prva sesija
JAČANJE KAPACITETA PARLAMENTARNIH ODBORA ZA EKONOMIJU I FINANSIJE U CILJU STICANJA ZNAČAJNIJE ULOGE U PROCESU KREIRANJA EKONOMSKIH POLITIKA

 • Moderator: Gordana Čomić, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije
 • Slavica Penev, viša naučna saradnica, Institut ekonomskih nauka, Beograd: prezentacija propratnog rada
 • Beriz Belkić, bivši predsednik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
 • Mira Grgić, potpredsednica Predstavniökom doma Parlamenta Bosne i Hercegovine
 • Marjančo Nikolov, predsednik Odbora za finansije i budžet Parlamenta Makedonije
mart3_ns17 mart3_ns19
mart3_ns11 mart3_ns12
mart3_ns13 mart3_ns3

Druga sesija
DA LI DATI PRIORITET SMANJENJU JAVNIH TROŠKOVA ILI STIMULISANJU EKONOMIJE

 • Moderator: Prof. dr Dejan Erić, direktor, Institut ekonomskih nauka, Beograd
 • Fikret Čaušević, Ekonomski fakultet, Sarajevo
 • Aleksandar Damjanović, predsednik Odbora za finansijski sistem i javnu potrošnju, Skupština Crne Gore
 • Edmond Spaho, predsednik, Odbor za privredu i finansije, Skupština Albanije
 • Danijela Martinović, predsednica Odbora za ekonomske reforme i razvoj, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine
 • Branka Ljiljak, zamenica predsednika, Odbor za finansije, Skupština Republike Srbije
mart3_ns14 mart3_ns15
mart3_ns8 mart3_ns9

Treća sesija
EKONOMSKE I POLITIČKE BARIJERE ZA TRGOVINU U REGIONU

 • Moderator: Dr Majkl Erke, direktor, Fridrih Ebert Fondacija, Kancelarija u Beogradu
 • Ahmet Mancelari, Ekonomski fakultet, Tirana
 • Predrag Bjelić, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Igor Radoičić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske
 • Ljubisav Ivanov Singo, predsednik stalnog odbora za ekonomiju, Parlament Republike Makedonije
mart3_ns10 mart3_ns22
mart3_ns4 mart3_ns21

Zajednički je zaključeno da je neophodno istovremeno raditi na smanjivanju svih nepotrebnih budžetskih troškova i podsticanju privrednog rasta i razvoja. Ceo region se suočava sa sličnim problemima, posebno u sektoru javnih finansija i realnog sektora ekonomije (nizak nivo konkurentnosti, visoka stopa nezaposlenosti, ...). Globalna ekonomska kriza je ostavila dubok trag na sve zemlje regiona, pa je neophodno preispitivanje dosadašnjih pristupa. Zaključeno je da je interes svih zemalja učesnica da se region zapadnog Balkana u budućnosti intergiše u Evopsku uniju.

Konstatovana je potreba i neophodnost produbljivanja regionalne saradnje, posebno u afirmaciji projekata koji mogu doprineti daljem povezivanju svih zemalja. Istaknuto je nekoliko novih ideja koje zaslužuju da budu dublje analizirane. Na skupu je još jednom potvređeno kako spoj nauke i prakse sa jedne strane i predstavnika parlamenta sa druge strane može doneti puno toga dobrog.

mart3_ns16 mart3_ns5
mart3_ns6 mart3_ns7