Okrugli sto: "Održivi razvoj Srbije u uslovima krize - stramputice i rešenja"

Na Institutu ekonomskih nauka, u saradnji sa prof. dr Petrom Đukićem, 7. marta 2012. godine održan je okrugli sto na temu "Održivi razvoj Srbije u uslovima krize - stramputice i rešenja". Skup su otvorili prof. dr Dejan Erić, direktor IEN i prof. dr Ivica Radović, državni sekretar u Ministarstvu za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje

Cilj skupa je bio da ukaže na objektivna stanja i mogućnosti održivog upravljanja krizom, kako bi se iz nje izašlo sa što manjim posledicama po održiv socioekonomski, tehnološki i ekološki razvoj, kao i da se ukaže na strateške koordinate, praktične mere i neophodne aktivnosti u cilju dalje evolucije društva u pravcu oddrživog razvoja.

Skupu su prisustvovali eminentni istraživači koji se bave tematskom oblašću skupa, među kojima veoma zapaženo predavanje su imali prof. dr Petar Đukić, prof. dr Ivica Radović, prof. dr Milorad Filipović, prof. dr Olja Munitlak-Ivanović, prof. dr Dijana Marković Bajalović, dr Miodrag Vujošević, dr Slaviša Đukanović i dr Božo Drašković.

 

mart7_osto1   mart7_osto2
mart7_osto3   mart7_osto4
mart7_osto5   mart7_osto6
mart7_osto7   mart7_osto8