Međunarodna konferencija: "Opening Data Services in Social Sciences" - drugi dan

Drugi dan konferencije, posvećen inicijativi Open Access (OA) u nauci, otvoren je predavanjem po pozivu Ive Melinščak-Zlodi sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu. Valentina Pelizzer, Oneworld - platform for Southeast Europe, je u svom izlaganju ukazala na značaj otvorenog pristupa sadržajima na internetu i slobodnom širenju znanju. Alen Vodopijevec i dr Jadranka Stojanovski sa Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu su izložili dva pristupa u realizaciji OA i dosadašnji napredak u ovoj oblasti u Hrvatskoj. Konferenciju je zatvorena izlaganjem Biljana Kosanović koja je predstavila dosadašnje aktivnosti Narodne biblioteke Srbije na implementaciji otvorenog pristupa u Srbiji.

[21. mart]

mart22_fp71 mart22_fp72
mart22_fp73 mart22_fp74
mart22_fp75 mart22_fp76