Promocija studije: “Ekonomske i Evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana” u Briselu

Dana, 12. aprila 2013. godine je u Centru za evropske reformske studije (CEPS) u Briselu održana promocija studije Ekonomske i Evropske perspektive zemalja Zapadnog Balkana, autora Slavice Penev, iz Instituta ekonomskih nauka iz Beograda.

Na promociji su pred preko 120 zvanica iz Brisela i iz zemalja zepadnog Balkana pored autora knjige, Slavice Penev, o knjizi govorili i Andrea Renda iz CEPS-a, Fikret Čaušević sa Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva i Aleksandar Damjanović, predsednik odbora za ekonomiju i finansije iz crnogorskog parlamenta, kao i Emil Atanastasovski iz Vestminsterske fondacije za demokratiju iz Londona.

april12_brisel_sp1 april12_brisel_sp2

april12_brisel_sp3