Milica Kočović učestvovala na skupu na Univerzitetu Lomonosov

Od 17-20.04.2013. godine na Ekonomskom fakultetu moskovskog državnog univerziteta Lomonosov, održan je šesti međunarodni naučni skup na temu: "Inovacionog razvoja ekonomije Rusije i regionalne raznolikosti".

Skup je otvorila dr Markiana Nikolajevna, redovni profesor i zamenik šefa katedre za svetsku ekonomiju. Prisustvovalo više od 50 stručnjaka iz oblasti ekonomije i drugih interdisciplinarnih oblasti. Na skupu je 19.04.2013. godine uz ostale autore učestvovala i Milica Kočović, istraživač-saradnik Instituta ekonomskih nauka sa radom "Uticaj svetske ekonomske krize na inovacione procese u Srbiji".

april20_mk_rusija